Home:Main Menu>Học bổng

Học bổng

Học bổng STUST 

Nếu bạn không nhận bất kỳ học bổng nào từ chính phủ Đài Loan hay các tổ chức khác, bạn có thể nộp đơn xin học bổng từ trung tâm:

Các học bổng được mô tả dưới đây:

1.  Học bổng cho sinh viên năm nhất

Sinh viên năm nhất hoàn tất đăng ký (học kỳ đủ 9 tuần) sẽ nhận được học bổng 5000 NTD và được khấu trừ vào tiền học phí.

  • Học viên tiếp tục đăng ký học khóa học thứ hai sẽ được giảm 10% tiền học phíHọc bổng chính phủ Đài Loan

Học bổng được cung cấp bởi Bộ Giáo Dục và Bộ Ngoại Giao Đài Loan

Nhà tài trợ: Bộ Giáo Dục và Bộ Ngoại Giao Đài Loan

Thông tin chi tiết: Vui lòng liên hệ văn phòng Đài Loan tại nước ngoài hoặc văn phòng đại diện của Đài Loan

http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=8

http://english.moe.gov.tw/mp.asp?mp=1

Học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo Dục Đài Loan

Nhà tài trợ: Bộ Giáo Dục Đài Loan

Thông tin chi tiết: Vui lòng tìm hiểu thêm tại website của Bộ Giáo Dục Đài Loan

http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=7

http://english.moe.gov.tw/mp.asp?mp=1