Home:Main Menu>Thị thực cư trú

Thị thực cư trú

Thị thực

Yêu cầu:

1.      Hộ chiếu còn thời gian trong vòng ít nhất 6 tháng

2.      Đơn đăng ký được điền đầy đủ, hợp lệ với 2 ảnh màu cỡ ảnh hộ chiếu được chụp trong vòng 6 tháng

3.      Tài liệu hỗ trợ hoặc thư phê duyệt chính thức của cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan

4.      Tài liệu liên quan khác

5.      Giấy khám sức khỏe nếu có

 

Thời hạn dành cho thị thực

Thị thực cư trú có giá trị trong vòng 3 tháng. Điều này có thể khác nhau giữa các quốc gia, vì vậy bạn cần chú ý đến số ngày được cho phép.

 

Thời gian cư trú

Người có visa cư trú phải nộp đơn xin giấy chứng nhận cư trú và giấy phép tái nhập cư dành cho người nước ngoài tại các trung tâm dịch vụ của Cơ quan xuất nhập cảnh Đài Loan trong vòng 15 ngày kể từ ngày đến Đài Loan. Bạn có thể ở lại Đài Loan miễn là giấy chứng nhận cư trú của bạn vẫn còn hiệu lực.

 

Chi phí

1. Phí xử lý 2.200 đô la Đài (tương đương $60) được áp dụng cho các đơn xin thị thực cư trú khi xin nhập cảnh một lần vào Đài Loan. Phí xử lý 4.400 đô là Đài (tương đương 132 đô la Mĩ) được áp dụng cho các đơn xin thị thực cư trú khi xin nhập cảnh lặp lại (chỉ dành cho một số đại diện lưu trú tại Đài Loan).

2. Khoản phí xử lý bổ sung 800 đô là Đài (tương đương 24 đô la Mĩ) được áp dụng đối với các đơn xin thị thực du lịch vào Đài Loan muốn thay đổi hoặc thay thế thông tin tên người xin thị thực du lịch hoặc chuyển sang thị thực cư trú.

3.Thị thực được cấp miễn phí đối với công dân nước ngoài của các nước mà cùng Đài Loan tham gia vào các thỏa thuận đối ứng.

 

Chú ý

Nếu các công dân nước ngoài vào Đài Loan với thị thực du lịch sau đó lại lao động hợp pháp tại Đài Loan, họ có thể tại Đài Loan thay đổi thị thực du lịch thành thị thực cư trú.

 

Những qui định trên không được áp dụng đối với lao động phổ thông hoặc người nhập cảnh vào Đài Loan qua chương trình miễn thị thực hoặc đối tượng làm visa tại cửa khẩu sân bay.