Home:Main Menu>Phòng ban

Phòng ban

Trưởng khoa văn phòng Hành chính quốc tế và Trung tâm Hoa ngữ

Họ tên: TS. Yung, Peng Wang

Email: wyplsm@stust.edu.tw

SĐT: 886-6-2533131 # 1600

Phụ trách:

1. Điều hành công việc tại văn phòng Hành chính quốc tế

2. Lập kế hoạch, quyết định phương hướng và mục tiêu phát triển của trung tâm Hoa ngữ

 

Điều phối viên

Họ tên: Jie-Yu, Liao

Email: tinaliao8520@stust.edu.tw

SĐT: 886-6-2533131 # 6010

Phụ trách:

1. Chịu trách nhiệm các dịch vụ tuyển sinh liên quan đến sinh viên quốc tế

2. Thu phí đối với sinh viên quốc tế khi nhập học, chịu trách nhiệm liên quan đến visa và các dịch khác.

3. Quản lý học bổng của Phòng Hành chính quốc tế và Phòng Giáo dục

4. Tổ chức các chuyến du học ngắn ngày và các hoạt động liên quan đến thương mại

5. Đảm bảo sức khỏe và phụ trách trả lương theo giờ cho các giáo viên.

6. Chịu trách nhiệm tổ chức các khóa học đào tạo và cung cấp chứng chỉ cho các giáo viên dạy tiếng Trung.

7. Tổ chức các chương trình cho kì thi cấp chứng chỉ tiếng Trung

 

Phó giáo sư

Họ tên: Xu Ya Gui

Email: mandy1009@stust.edu.tw

SĐT: 886-6-2533131 # 8427

Phụ trách:

1. Giảng dạy các khóa học tiếng Trung

 

Giảng viên

Họ tên: Hong-Hui, Cai

Email: dept_chilance@stust.edu.tw

SĐT: 886-6-2533131 # 6011

Phụ trách:

1.Tổ chức các chương trình và sắp xếp giảng dạy cho các giáo viên