Тэтгэлэгт хөтөлбөр

STUST тэтгэлэгт хөтөлбөр

Хэрэв та Тайванийн засгийн газар эсвэл өөр бусад байгууллагаас тэтгэлэг аваагүй бол тус төвд тэтгэлэг авах хүсэлт гаргаж болно:

Тэтгэлэг дараах байдлаар тайлбарлагдана:

Шинэ оюутны тэтгэлэг

  • Бүртгэлийг бөглөсөн шинэ оюутан (9 долоо хоногтой бүтэн хугацаа) сургалтын төлбөрөөс хасах боломжтой  5,000 TWD тэтгэлэг авна.

  • Хоёрдах семестер буюу үргэлжлүүлэн сурахаар бүртгүүлсэн оюутнууд сургалтын төлбөрт 10% -ийн хөнгөлөлт авна
Засгийн газрын тэтгэлэг

Тайваний Боловсролын Яам болон Гадаад Харилцааны Яамнаас олгодог тэтгэлэг

Ивээн тэтгэгчид: Тайваний Боловсролын яам болон Гадаад хэргийн яам

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Тайваний төлөөлөгчийн газрууд болон Тайваний гадаад дахь оффистой  холбоо барина уу.

http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=8

http://english.moe.gov.tw/mp.asp?mp=1

Боловсролын яамнаас олгодог хятад хэлний тэтгэлэг

Ивээн тэтгэгч: Тайваний Боловсролын яам

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл: Боловсролын яамны сайтад хандана уу.

http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=7

http://english.moe.gov.tw/mp.asp?mp=1