Home:Main Menu>Тэнхим

Тэнхим

Олон улсын харилцааны алба болон Хятад хэлний төвийн захирал

Нэр: Dr. Yung, Peng Wang

И-мэйл: wyplsm@stust.edu.tw

Утас: 886-6-2533131 # 1600

Ажлын үүрэг хариуцлага:

1. Олон улсын харилцааны албаны  үйл ажиллагааг зохицуулах

2. Хятад хэлний төвийн ирээдүйн хөгжлийн зорилго болон үйл ажиллагааны чиглэлийн төлөвлөгөө, шийдвэрийг гаргах.

 

Туслах

Нэр: Jie-Yu, Liao Tina Liao

И-мэйл: tinaliao8520@stust.edu.tw

Утас: 886-6-2533131 # 6010

Ажлын үүрэг хариуцлага:

1. Гадаад оюутнуудын элсэлтийн үйлчилгээг хариуцах

2. Гадаад оюутнуудын виз болон бусад үйлчилгээг хариуцах, оюутнуудын төлбөр хураамжийг цуглуулах

3. Боловсролын яам болон Гадаад харилцааны яамнаас зарлагддаг тэтгэлгүүдийг хүлээн авах

4. Богино хугацааны гадаад дахь аялал болон түүнтэй хамаарах бизнесийг зохион байгуулах

5. Багш нарт цагийн хөлсийг төлөх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг зохион байгуулах

6. Хятад хэлний багш нарын сертификат сургалтын курсийг зохион байгуулах

7. Сертификат боловсролын хөтөлбөрийн шалгалтыг зохион байгуулах

 

Туслах профессор

Нэр: Xu Ya Gui

И-мэйл: Mandy1009@stust.edu.tw

Утас: 886-6-2533131 #8427

Ажлын үүрэг хариуцлага:

1. Хятад хэлний хэлний курс заах

 

Лектор

Нэр: Hong-Hui, Cai

И-мэйл: Dept_chilance@stust.edu.tw

Утас: 886-6-2533131 #6011

Ажлын үүрэг хариуцлага:

1. Багш нарыг хуваарилж, хөтөлбөрийг зохион байгуулах

2. Гадаад оюутнуудад зориулсан курс болон хөтөлбөрийг удирдаж зохион байгуулах

3. Хятад хэлний хэлний курс заах

4. Сертификат боловсролын хөтөлбөрийн шалгалтыг зохион байгуулах