Home:Main Menu>Элсэлт

Элсэлт

Сургалтын төлбөр, өргөдөл дуусах хугацаа 

Сургалтууд

Үргэлжлэх хугацаа

Нийт суралцах цаг

Анги дүүргэлт 

Сургалтын төлбөр  TWD 

Өргөдөл дуусах хугацаа 

Шинэ оюутан

STUST-ийн тэтгэлэгт хамрагдагч

Одоо суралцаж байгаа оюутнууд

 Үндсэн курс

2020/09/14-
2020/11/13

270

5-15 

44,888TWD

39,888TWD

42,526TWD

2020/08/15

 135 23,625TWD X 23,625TWD
 2020/11/15-
2021/01/15
 135 23625TWD X 23,625TWD 2020/10/15

 Үндсэн курс

2021/02/22-
2021/04/23

 270

5-15

 44,888TWD 39,888TWD 42,526TWD 2021/01/15
 135 23,625TWD X 23,625TWD
 2021/04/26-
2021/06/25
 15 23,625TWD X 23,625TWD 2021/03/31

Эрчимт зуны курс

7-8-р сар

120

5-15

21,000TWD

5-р сар

Эрчимт өвлийн курс 

1-р сар

 30  

5-15

5,250TWD

11-р сар

  •  Шинэ оюутнуудад 270 цагийн сургалтын хөтөлбөрт 39,888 TWD төлөх нь боломжит үнэ юм.

  • Хэрвээ та 9 долоо хоног (135 цаг) хятад хэлний сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл Хятадын хэлний төвтэй холбогдож, холбогдох дүрэм журам, сургалтын төлбөртэй холбоотой мэдээлэл авна уу.

    (dept_chilance@stust.edu.tw)

2015 оны 10-р сарын байдлаар валютын ханш 1USD = 32 TWD байна.

Тэмдэглэл:

  • Сургалтын төлбөрт сурах бичиг, бусад сургалтын материалыг оруулаагүй болно.

  • Сургалт эхлэхэд сургалтын төлбөр болон хураамжийг буцаан олгохгүй.

  • Ганцаарчилсан сургалтаас бусад тохиолдолд 5-с доошгүй хүнтэй бол тухайн сургалт эхлэхгүй.

  • Оюутны визтэй ирсэн гадаад оюутнууд хамгийн багадаа 15 кредит цаг суралцах шаардлагатай.

Үндэсний цагаачлалын албаны зохицуулалтын дагуу өвлийн амралтын үеэр Тайваниас яваагүй оюутан 2 долоо хоног (30 цаг)-ийн хичээл үзэх шаардлагатай. Зуны амралтаараа Тайванаас яваагүй оюутнууд 8 долоо хоногийн хичээл  (120 цаг) үзэх шаардлагатай.

Эдгээр хоёр эрчимт сургалтын төлбөрийн талаар Хятад  щхэлний төвтэй холбоо барина уу.

Бүртгүүлэхдээ:

Хэрвээ та гадаадад суралцах  хүсэлт гаргасан бол дараах бичиг баримтыг бэлтгэнэ үү:

1. Өргөдлийн маягт (odt.) (pdf.)

Өргөдлийн  маягтыг үнэн зөв, бүрэн бөглөснөөр бид таны өргөдлийг түргэн хугацаанд боловсруулах боломжтой болно.

2. Эрүүл мэндийн хуудас (pdf.)

Эрүүл мэндийн хуудас нь сүрьеэ, цагаан хорхой, тэмбүү, улаанбурхан болон Хансены євчин зэрэг үзлэгийг хамарсан байх ёстой.

Хэрвээ үзлэгт ямар нэгэн эерэг үр дүн гарсан тохиолдолд өргөдөл гаргагчийг нь хүлээн авахгүй.

Цагаан хорхой болон Хансений өвчний үзлэгийн хувьд 3 болон 4-р хавсралтанд багтдаг улс орноос ирсэн өргөдөл гаргагчдад шаардлагагүй.

3. Санхүүгийн эх үүсвэрийн албан ёсны нотолгоо /Үүнд: банкны хадгаламжийн дэвтэр гэх мэт/

Тайванд суралцахаар төлөвлөж буй гадаад оюутнууд Тайванд байх хугацаандаа сургалтын төлбөр, эрүүл мэндийн даатгал, орон байр болон амьжиргааны зардлыг төлөх боломжтой гэдгээ нотлох албан ёсны санхүүгийн баримт (доод тал нь 2000 USD)-тай байх ёстой.Холбоо барих:

Jie-Yu, Liao、Hong-Hui, Cai

Э-майл: dept_chilance@stust.edu.tw

Тайван дугаар: 06-2533131 ext. 6010-6011