หลักสูตรที่เปิดสอน

ทำไมควรมาเรียนที่ศูนย์ภาษาจีนที่นี่

 • คณาจารย์ดูแลและห่วงใยนักเรียน
 • กลุ่มเรียนภาษาจีนมีขนาดเล็ก คณาจารย์สามารถดูแลได้ทั่วถึง
 • ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาไต้หวัน
 • มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • ฟรีติวเตอร์ภาษาจีนหลังจากคาบเรียน
 • นักเรียนไต้หวันเป็นมิตร
 • สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์
 • สภาพแวดล้อมปลอดภัย
 • สาธารณูปโภคครบครัน

สิ่งที่ได้จากการเรียนที่นี่

 • การสนทนาภาษาจีน
 • การอ่านและการเขียนภาษาจีน
 • จู้อินและพินอิน
 • วัฒนธรรมไต้หวันที่มีเอกลักษณะ
 • การทดสอบภาษาจีน

 

การเรียนการสอน

 • เรียนเต็มเวลากับบทเรียนที่เข้มข้น
 • มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูนและเพลงในชั้นเรียน
 • หนึ่งคอร์สเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • จำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 5-8 คน
 • การจัดชั้นเรียนขึ้นอยู่กับทักษะภาษาจีนของผู้เรียน


วิชาที่คุณจะได้เรียน

วิชา ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การอ่านและเขียนภาษาจีน

4

การสนทนาภาษาจีน

2

การฟังและการพูดภาษาจีน

2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไต้หวัน

3

การเขียนอักษรจีน

2

การออกเสียงภาษาจีน

2

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายวิชาต่างๆ โดยวิชาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน 

ผู้สอน 

 • คณาจารย์จากศูนย์ภาษาจีน
 • เป็นผู้มีประสบการณ์สอนหลายปี
 • เป็นผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่
 • มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญสูงในการสอน
 • มีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียน

 
 
รู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเรียนภาษาจีนระดับไหน 

    ทางศูนย์ภาษาจีนจะช่วยคุณในการกำหนดห้องเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของคุณโดยการทดสอบก่อนการจัดการเรียนการสอนให้คุณ
 
 

สามารถเรียนภาษาจีนในช่วงฤดูร้อนได้หรือไม่ 

    ได้ คอร์สภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ได้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน เรายินดีต้อนรับนักเรียนเป็นกลุ่มตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไปหรือมากกว่านั้น ทางเราอาจมีส่วนลดค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
 

ถ้าไม่ต้องการเรียนเป็นกลุ่มสามารเรียนกับผู้สอนตัวต่อตัวได้หรือไม่? 

    ได้ ถ้าคุณสนใจเรียนกับผู้สอนตัวต่อตัว กรุณาติดต่อศูนย์ภาษาจีนโดยตรง
 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาจีน

 • ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนสำหรับคอร์สฤดูร้อน 21,000 NTD
 • ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนสำหรับหนึ่งภาคการศึกษา 23,625 NTD
 • นักเรียนเต็มเวลาต้องทำประกันสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายข้างต้นยังไม่ร่วมค่าตำรา ที่พัก และอาหาร

มีทุนการศึกษาหรือไม่

    มี ในกรณีที่คุณไม่ได้ทุนรัฐบาลหรือทุนการศึกษาขององค์กรใดๆ คุณสามารถขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูเพิ่มเติมด้านล่าง

 
 
ความช่วยเหลือเมื่อมาถึงที่นี่

 • วัดระดับภาษาจีน
 • เพื่อนใหม่
 • เปิดบัญชีธนาคาร
 • พาชมมหาวิทยาลัย
 • เรียนรู้วัฒนธรรมไต้หวัน
 • หาที่พัก

 

จะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจากการเรียนภาษาจีนหรือไม่?

    ทางศูนย์ภาษาจีนจะออกใบประกาศฯทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของแต่ละวิชา